• قیمت قوطی پروفیل 2m

90*90

مشخصات قوطی 90*90

ضخامت(mm):2

متراژ:6 متر

وزن تقریبی هر شاخه:33/720

تعداد شاخه در بسته: عدد 30

وزن تقریبی هر بسته:1010 کیلوگرم

 

مشخصات قوطی 90*90

ضخامت(mm):2.5

متراژ:6 متر

وزن تقریبی هر شاخه:42/150

تعداد شاخه در بسته:30

وزن تقریبی هر بسته:1290

ادامه توضیحات

استعلام قیمت

محصولات