مزایای همکاری با فولاد موحد
پروفیل گیلان : 365,500 ریال
پروفیل مبارکه : 370,000 ریال
ورق شیت : 380,000 ریال
خانهمشتریان فولاد موحد

مشتریان فولاد موحد

شرکت تراکتور سازی ایران

شرکت تراکتور سازی ایران

شركت زركاوان ارس باران

شركت زركاوان ارس باران

شركت پارلار

شركت پارلار

شركت آب و خاك

شركت آب و خاك

شركت صالح كاران سپاهان

شركت صالح كاران سپاهان

شركت آذر سيماب

شركت آذر سيماب

شرکت صنعتگران آریا سپهر کیهان

شرکت صنعتگران آریا سپهر کیهان

شركت آذر فلز پايون

شركت آذر فلز پايون

شركت آب و خاك پارس

شركت آب و خاك پارس

شركت صنايع خاك چيني ايران

شركت صنايع خاك چيني ايران

امتیازدهی page