مزایای همکاری با فولاد موحد
خانهفرم استخدام

فرم استخدام

شرایط عمومی

۱- برنامه ی کاری شرکت صدرا پروفیل کاوه (بجز قسمت های اداری) فعلا به صورت دو شیفت 12 ساعته می باشد که رعایت آن الزامی می باشد.

۲- روزهای جمعه و ایام تعطیل نیز در صورت نیاز کارخانه فعال خواهد بود .

۳- استعمال دخانیات و مکالمه با تلفن همراه در ساعات کاری ممنوع می باشد.

۴- رعایت نکات ایمنی خصوصا استفاده از کلاه ایمنی در ساعات کاری الزامی می باشد. افرادی که واجد شرایط لازم استخدامی می باشند
پس از طی مراحل مربوطه در ابتدا به صورت دوره ی آزمایشی حداقل یک ماهه به کار گمارده خواهند شد.

2.2/5 - (4 امتیاز)